…Dromen van je schoonvader, vooral als hij er gelukkig uitziet, kan betekenen dat de familie- en vriendschappen in goede staat zijn en dat ze zo zullen doorgaan. Integendeel, als hij boos is in de droom, betekent dit het tegenovergestelde. Dromen dat je schoonmoeder gelukkig is, geeft aan dat thuis alles goed gaat, er is harmonie. Maar als ze boos is, kan het betekenen dat de dromer iets ongepasts doet. Wanneer een vrouw ervan droomt dat ze ruzie maakt met haar schoonmoeder, die boos is, geeft dit aan dat er familieproblemen of vriendschappen zijn die moeten worden vermeden….

…Dromen om boos te zijn suggereert dat de dromer temperamentvol is en voorzichtig moet zijn, omdat het alle zaken die worden beheerd, kan schaden, ongeacht het type. Dromen dat andere mensen boos zijn, insinueert dat voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen in de zaken die door de dromer worden afgehandeld om mislukkingen en tegenslagen te voorkomen. Een vrouw die droomt dat haar minnaar boos is, suggereert dat er problemen zijn met haar vriendschappen of met haar minnaar….

…Als ze dood zijn, maar in een droom gefrustreerd en boos zijn, betekent dit gevechten. Als ze gelukkig zijn, zal de gebeurtenis vreugdevol en nuttig zijn. Als ze nog leven, wordt er gezegd dat deze droom het leven verlengt. Het is ook een teken van verlangen naar betere tijden uit het verleden….

…Het is een symbool van arbeid, succes op het werk. Zien dat bijen vrij zijn, is een gelukkig voorteken. Ze van de ene bloem naar de andere zien gaan: het duidt op een nieuwe liefde. Als een bij je steekt, is je reputatie in gevaar. Als bijen boos zijn of ons aanvallen, duidt dit op problemen met partners of moeilijkheden op het werk met als gevolg een ondergang. Het doden van hen geeft aan dat teleurstelling onvermijdelijk is en daarna komt. Verbrijzel de bijenkorfpunten dat we asociaal zijn en niet passen bij de omgeving….

…Dromen van engelen of andere hemelse wezens is een van de beste dromen die je kunt hebben. Ze betekenen het einde van alle problemen die de dromer momenteel kwellen. Geestelijk weerspiegelt de droom onze toewijding aan de heer. Als de engelen verdrietig, boos of bedreigend zijn, is verandering erger, en spiritueel weerspiegelt het onze angsten en onzekerheden….

…Dromen van een kleermaker of een naaister die aan het naaien is, geven aan dat een reis die ze plannen rampzalig zal zijn. Dromen om boos te zijn op een kleermaker, is een aankondiging van toekomstige moeilijkheden. Dromen dat een kleermaker je meet om kleding voor je te maken, geeft aan dat je binnenkort problemen zult krijgen en ruzie zult krijgen. Over het algemeen symboliseert dromen over een kleermaker meestal liefdevolle relaties, verraad, gebrek aan loyaliteit en leugens….

…Dromen dat je een persoonlijke dienaar hebt, is een teken van welvaart en gezondheid. Dromen van jezelf boos op de bediende kondigt moeilijkheden in je leefomgeving aan. Het ontslaan van de bediende kan op veel manieren verliezen betekenen . Dromen dat de bediende zich bemoeit met wat we doen, betekent dat er problemen zullen zijn met de tussenkomsten van andere mensen….

…Dromen over de buren kondigt aan dat er moeilijkheden zullen komen als gevolg van ijdelheid en egoïsme. Als in de droom buren boos lijken, kan dit betekenen dat er gevechten zullen zijn die tot zeer slechte resultaten kunnen leiden. Dit is een onheilspellende droom in termen van gezinsrelaties, omdat het ontberingen betekent wanneer we proberen om argumenten en gevechten op dit gebied op te lossen. Diplomatie moet grondig worden gebruikt om deze discussies tot zo min mogelijk schade te laten leiden….

Dromen dat je wrokkig of boos bent vanwege geruchten, kritiek of laster, kan betekenen dat je een diepe wrok koestert tegen een bepaald persoon of tegen iets dat is gebeurd.

…Het zien van een pagina in een droom betekent dat je boos bent vanwege een verbroken relatie, dit zal resulteren in een relatie met een andere persoon. Het zien van een lege pagina in een droom suggereert dat je geen zin hebt om iets te doen, dat je je verward voelt en dat je nergens heen gaat. Dromen dat je een pagina hebt, geeft aan dat je absurd amusement en mislukte genoegens zult vinden….

Dromen dat je boos bent, is een symbool van een slecht humeur en uitbarstingen van woede.

…Als we dankbaar zijn, betekent dit dat we onverwachte hulp zullen krijgen. Als we boos zijn, zullen onze projecten niet worden gemaakt vanwege buitensporige onvoorzichtigheid….

…Het is een symbool van werk, werksucces. De bijen vrij zien is een gelukkig voorteken. Om ze van bloem naar bloem te zien vliegen, duidt het op een ontluikende liefde. Als een bij je steekt, is er een gevaar voor je reputatie. Als ze boos zijn of aanvallen, duidt dat op problemen met partners of slordigheid op het werk met de daaruit voortvloeiende ondergang. Het doden van hen geeft aan dat de ondergang onvermijdelijk is en nabij is. Het verbrijzelen van de korf is een teken dat we asociaal zijn en niet passen bij de omgeving….

…Dromen dat je iemand slaat, symboliseert agressie. Het symboliseert ook dat je boos bent en niet weet hoe je het moet uiten. Je hebt de neiging om je negatieve gevoelens binnen te houden, in plaats van ze er op een natuurlijke en gezonde manier uit te halen….

…Dromen over het verlaten van zijn baan, bedrijf of eigendom, suggereert dat de dromer boos is over de moeilijkheden die er zijn, waarvan er vele zijn veroorzaakt door de dromer en die hem of haar nu treffen. Dromen van intensief werken in gecompliceerde zaken kondigt aan dat er binnenkort goed nieuws zal zijn en dat de zaken van de dromer zullen verbeteren. Als de dromer tijdens de droom ontdekt dat hij of zij zal zegevieren in zaken, dan kan dit verwijzen naar succes bij het aangaan van een partnerschap of huwelijk. Als er tijdens de droom twijfels optreden, betekent dit dat er een risico is in wat er wordt gedaan, wat wordt weerspiegeld door het onderbewustzijn. Dromen om een ​​grote en belangrijke zakenman te zijn suggereert dat de dromer een dynamisch persoon is die op zoek is naar zelfverbetering om een ​​uitstekende sociale en economische positie te bereiken met kansen om te bereiken wat maar gewenst is. Als een jongeman ervan droomt dat hij deze kenmerken heeft, betekent dit dat hij een gelukkig huwelijk zal hebben….

…Dromen van de Maagd of andere hemelse wezens is een van de beste dromen die je kunt hebben. De droom voorspelt het einde van alle problemen die de dromer momenteel teisteren. Op spirituele wijze weerspiegelt de droom onze toewijding aan het hoogste. Als de Maagd verdrietig, bedreigend of boos is, zijn de veranderingen slecht en weerspiegelen ze spiritueel onze angsten en onzekerheden….

…Als je met een felle houding over je eigen gezicht droomt, suggereert dit dat je niet goed handelt, vooral niet met vrouwen, en dit gedrag zal je beletten het gewenste succes te behalen. Dit is algemeen bekend bij artiesten die professionele jaloezie ervaren die uiteindelijk tot conflicten leidt. Dromen over een fel, lelijk, onaangenaam of boos gezicht, suggereert dat je zult falen in je sentimentele en amoureuze zaken, of dat je dromen om je zaken te verbeteren (van welke aard dan ook) niet zullen uitkomen….

…Dromen dat je iemand vermoordt, betekent dat je je de laatste tijd erg gestrest voelt en dat je soms je zelfbeheersing verliest. Het is interessant om te onthouden wie je hebt vermoord en hoe je over die persoon denkt. Voel je je om de een of andere reden boos op die persoon en realiseerde je je dat tot nu toe niet? Soms doen we dingen die anderen irriteren, maar het is moeilijk voor ons om onze woede en onze pijn te herkennen. Integendeel, een droom waarin je een persoon vermoordt, kan een deel van jou vertegenwoordigen dat je misschien niet leuk vindt en er vanaf wilt komen….

…Dromen dat iemand boos is, betekent dat we verraad door een vriend moeten voorkomen. Gezondheids- en zakelijke problemen….