…Dromen dat iemand van je steelt, of zien dat andere mensen iets stelen, suggereert dat je op veel manieren slechte tijden zult doormaken vanwege je eigen zwakke karakter. Dromen om beschuldigd te worden van diefstal, zonder dat het waar is, kondigt aan dat je vijanden geruchten zullen creëren om je kwaad te doen. Dromen om te stelen van familieleden of vrienden kan betekenen dat je niet eerlijk bent tegen jezelf. Een jonge vrouw die droomt van iemand die haar zakkenrolt, geeft aan slachtoffer te zijn van ongerechtvaardigde jaloezie en afgunst….

…Wanneer anderen van ons stelen wat ons ontgaat of ons bedreigt, betekent dat orde en innerlijke vrede. Als je de dief bent, vertegenwoordigt het een troost die je jezelf geeft omdat het iets vertegenwoordigt dat je in werkelijkheid niet kunt bezitten….

…Symboliseert het karakter en de waarde. Iemand zien met een ander voorhoofd dan degene die hij in werkelijkheid heeft, weerspiegelt zijn ware karakter. Als we dromen van een hoog voorhoofd, is het een serieuze, intelligente persoon die we kunnen vertrouwen. Als het ongrijpbaar is, is het een slecht persoon die van ons zal proberen te stelen. Als hij met vlekken is bedekt, zal de persoon proberen ons schandelijk te verraden….

…Symboliseert huis en gezin. Als het nest valt, is dat een voorafschaduwing van de angst dat er verraders zijn vanwege ons eigen geweld en mannelijk bedrog. Als het een man is die droomt dat iemand een nest probeert te stelen dat duidt op seksuele verlangens….

Stelen van iemand of het slachtoffer worden van een overval betekent potentiële verliezen. Uw persoonlijkheid zal in bepaalde bijeenkomsten publieke sympathie winnen….

…Als we snoep eten, betekent dit dat we positieve en emotionele ervaringen hebben. Als de droom ons de prijs ervan laat weten of als we snoep stelen, onthult dat een overdaad aan sentimentaliteit….

…Het onthult ontevredenheid vanwege mentale, emotionele of professionele redenen. Als we dromen dat we iets eten dat we niet lekker vinden, voorspelt dat dat we met iets onaangenaams te maken zullen krijgen. De betekenis hangt ook af van of we kauwen of slikken. Eten met een of ander gezelschap onthult vriendschap en affiniteit met anderen. Alleen eten betekent verdriet en depressie. Als we natuurlijk en eenvoudig voedsel eten, betekent dit dat we profiteren van levenservaringen. Als we snoep eten, betekent dit dat we positieve emotionele ervaringen hebben. Als de droom ons informeert over de prijs, of als we snoep stelen, onthult dat een overdaad aan sentimentaliteit….

…Dromen dat je een bergbeklimmer of alpinist bent en door moeilijke hellingen wandelt, maar uiteindelijk de top bereikt, suggereert dat je een groot vermogen hebt om obstakels te overwinnen en snel succes zult behalen, maar als je de top niet bereikt, droom suggereert het tegenovergestelde. Dromen dat je een ladder beklimt om de top te bereiken, duidt op succes in je zaken, maar als je om welke reden dan ook de top niet kunt bereiken of als de ladder breekt, suggereert dit het tegenovergestelde en zullen de risico’s groter zijn. Dromen dat je tegen een muur opklimt of op een andere manier door een raam een ​​huis binnengaat, suggereert dat je wilt experimenteren, meestal in illegale zaken, zoals stelen of het hebben van oneerlijke, gevaarlijke en avontuurlijke liefdesrelaties. Dromen dat je een helling opklimt, geeft aan dat je meer moeite moet doen om je doelen te bereiken . Hoe hoger je klimt tijdens de droom, hoe groter je kans op succes. Dromen dat je naar beneden valt terwijl je probeert te klimmen, suggereert tegenslagen en mislukkingen, hoe hoger je valt, hoe ernstiger die tegenslagen en mislukkingen zullen zijn. Dromen dat je een helling afdaalt, suggereert dat als je niet veel aandacht aan je bedrijf besteedt, het elke dag erger wordt. Dromen dat je via een helling voor gevaar vlucht, suggereert dat de risico’s waarmee je wordt geconfronteerd, kunnen worden uitgesteld en misschien zelfs zullen verdwijnen. Dromen dat je uitgeput bent en het gevoel hebt dat je stikt vanwege de moeite die je hebt gedaan om een ​​helling te beklimmen, suggereert dat je meer werk en verantwoordelijkheden accepteert dan nodig of gepast is. Dromen over een kapotte niet-mechanische ladder geeft aan dat je geen kans hebt om te slagen in wat je van plan bent. Dromen dat je onder een ladder loopt, geeft aan dat je onnodige risico’s neemt. Dromen dat je van een ladder valt, duidt op aanstaande mislukkingen. Dromen van statige en luxe trappen suggereert dat je harder moet werken om van sommige van deze trappen te kunnen genieten als de jouwe. Dromen dat je op een trap zit, suggereert dat je twijfelt aan je vermogen om te bereiken wat je wenst….

…Dromen van witte geiten suggereert dat je snel je doelen zult bereiken en dat je goed nieuws zult ontvangen. Dromen om aangevallen te worden door een boze geit suggereert dat er vijanden in de buurt zijn die je op de een of andere manier pijn willen doen, zoals van je stelen, geruchten verspreiden, spionage uitvoeren, documenten wijzigen, enz. Dromen over het beheersen van een geit door hem bij de horens te grijpen betekent dat het hebben van succes in uw bedrijf heel dichtbij is, en dat de vijanden of concurrenten zullen worden verslagen; maar als in je droom de geit je slaat en verslaat, betekent dit dat je maximale voorzorgsmaatregelen moet nemen met betrekking tot je vijanden, of je ze nu kent of niet. Dromen van een kudde geiten die rustig grazen, insinueert dat u economische en gezondheidsvoordelen zult behalen. Wanneer het veld droog is of het gras erg schaars en de dieren in de kudde mager zijn, suggereert dit dat armoede echt dicht bij de dromer ligt. Dromen van zwarte geiten geeft aan dat u binnenkort zult lijden door verdriet, tegenslagen, verliezen, enz .; deze droom is een slecht voorteken. Dromen van een dode geit, hoe donkerder hoe erger, suggereert dat de dromer zich niet in staat voelt om veel activiteiten uit te voeren en dat dit kan wijzen op problemen met seksuele kracht; deze huidige kijk zal natuurlijk alles waar hij aan werkt op een mislukking uitdraaien, als er geen onmiddellijke veranderingen in de geest worden uitgevoerd. Dit fenomeen is meestal verborgen voor het deel van de geest waarvan men zich niet volledig bewust is, maar dat iemands acties en gevoelens beïnvloedt, daarom verschijnt het in dromen. Als een vrouw ervan droomt geitenmelk te drinken, betekent dit dat ze waarschijnlijk met een rijke man wil trouwen en niet om haar liefde of haar toekomst geeft. Als een vrouw, vooral als ze jong is, ervan droomt op een geit te rijden, suggereert dat onvervulde seksuele verlangens. Deze droom is een waarschuwing dat je, als je jezelf niet onderdrukt, publiekelijk in diskrediet komt….

…Het onthult ontevredenheid vanwege mentale, emotionele of professionele redenen. Als we dromen dat we iets eten dat we niet lekker vinden, voorspelt het dat we met iets onaangenaams te maken zullen krijgen. Ook de betekenis is hetzelfde als we moeite hebben met kauwen of slikken. Begeleid eten onthult vriendschap en affiniteit met anderen. Alleen eten betekent verdriet en depressie. Als we natuurlijk en eenvoudig voedsel eten, betekent dit dat we goed gebruik maken van levenservaringen. Als we snoep eten, betekent dit dat we positieve en emotionele ervaringen hebben. Als de droom ons op de hoogte stelt van de prijs of als we snoep stelen, onthult dat een overdaad aan sentimentaliteit….