…Dromen dat je in een prachtige tuin (boomgaard) bent die vol bloemen staat en tegelijkertijd stil is zodat je geen enkel geluid of storing kunt horen, suggereert dat je innerlijke rust hebt. Als je droomt dat je in een bloemrijke tuin wandelt, vergezeld van je geliefde, suggereert dit aankomend geluk en succes dankzij de geweldige manier waarop je je zaken regelt. Dromen over een slappe en kleine bloementuin suggereert dat je al snel verdrietige momenten zult ervaren door ziekte of verlies. Als je verdwaalt, kondigt dit pech en mislukking aan bij alles wat je onderneemt. Wanneer een vrouw droomt van een bloementuin in plaats van een groentetuin, suggereert dit dat als ze verstandig handelt, ze succes zal kunnen behalen in haar sociale omgeving. Dromen over een bloementuin is goed, zoals altijd kondigt het een rustige, gelukkige en optimistische toekomst aan waarin eerlijke, vriendelijke en zorgzame mensen je zullen omringen. Dromen dat je in een prachtige bloementuin wandelt, symboliseert vreugde en een waarschijnlijk succes in wat je doet. Dromen over een huwelijksfeest dat in een tuin wordt gehouden, kondigt aanstaande successen en voordelen aan. Wanneer een meisje droomt dat ze in een tuin op iemand wacht, symboliseert dat dat ze zal krijgen wat ze verlangt, maar als de tuin er somber, vies, verwaarloosd, slecht bloemrijk uitziet, suggereert dat dat haar wensen zullen worden gefrustreerd. Dromen dat er adders (slangen of ratten) in een tuin zijn, suggereert jaloezie, intriges en kwade bedoelingen van tegenstanders die je niet zullen laten slagen. Dromen dat je in een tuin wandelt, suggereert vreugde en successen. Als je in het gezelschap van een geliefde loopt, suggereert dit een aanstaand huwelijk, maar als de tuin er vies, verwaarloosd, schaars begroeid uitziet, duidt dit op het tegenovergestelde….

…Het is een symbool van de ordelijke aard, onderworpen en getemd door de mens. Produceer altijd het gevoel van iets verborgen, intiems en persoonlijks waar vrede en rust heerst. Als het als geheel harmonieus is, dan is het van binnen hetzelfde. Als het niet de orde en schoonheid bezit die het zou moeten hebben, dan betekent dit dat het onbewuste het bewuste domineert. Als het droog en onbeschaafd is, zal onze persoonlijkheid dat ook zijn. Er is nog een symboliek van de tuin, namelijk de gelijkwaardigheid van de tuin met de vrouw….

…Walk on garden betekent spirituele rust, gezondheid en een lang leven. Het aanleggen van een tuin betekent ijdele genoegens en excessen….

…Veel van de auteurs zijn van mening dat tuinen, die in onze dromen verschijnen, ons innerlijk leven en het uiterlijk ervan symboliseren, of het nu wordt verzorgd of verlaten, het is de perceptie die we in onszelf hebben. Andere auteurs interpreteren dat wanneer er in onze dromen een heel nette tuin is, dit betekent dat we een spirituele bescherming hebben….

…Het symboliseert de levenskracht van de mens en van alle wezens. De dromen waarin een fontein verschijnt, onderstrepen onze hoop op regeneratie, zuivering of initiatie in de mysteries van het leven. Als de fontein in een droom droog is, betekent dit dat alle hoop tevergeefs is. Als we er niet van kunnen drinken, betekent dat dat we nog enige tijd moeten wachten voordat die hoop werkelijkheid wordt. Als we uit de fontein kunnen drinken en het water is helder en fris, betekent dit dat aan al onze behoeften zal worden voldaan. Als het water troebel stroomt, betekent dit het risico van morele of materiële ondergang. Als de fontein in onze tuin stroomt, is dit in elk opzicht het beste symbool van welvaart….

…Als ze in de tuin worden geplant geeft aan dat we tegen onze plannen zullen komen. Als ze zijn verzameld, wijst dit erop dat we ongelijk hebben. Als we ze afpellen of snijden, en het doet onze ogen tranen, dan moeten we werken en ernaar streven om mislukking te voorkomen….

…Dromen dat je vlinders ziet in een groene tuin vol bloemen suggereert welvaart, maar waarschuwt je dat je wispelturigheid je kan schaden. Als die vlinders om je heen vliegen, kondigt het aan dat je binnenkort goed nieuws zult ontvangen van je dierbaren. Hetzelfde geldt voor een jonge vrouw, vooral als ze in een huwbare leeftijd is, suggereert het dat haar liefdesverlangens heel dichtbij zijn om waar te worden. Een witte vlinder symboliseert zuiverheid van gedachten. Een kleurrijke vlinder symboliseert wispelturigheid, emotionele en mentale instabiliteit. Een zwarte vlinder is onheilspellend, omdat het problemen en slecht nieuws suggereert….

…Bloemen of een tuin water geven in een droom voorspelt rijkdom en gezondheid voor een patiënt. Water geven duidt ook op triomf en succes….

…Het symboliseert de levenskracht van mensen en van alle wezens. De dromen waarin een lente verschijnt, zulke dromen onderstrepen onze hoop op regeneratie, zuivering of initiatie in de mysteries van het leven. Als de lente droog is, betekent dit dat al onze hoop tevergeefs is. Als we er niet van kunnen drinken, betekent dat dat we nog een tijdje moeten wachten voordat die hoop werkelijkheid wordt. Als we uit de bron kunnen drinken en het water is helder en fris, is dat een voorteken dat aan al onze behoeften zal worden voldaan. Als het water troebel stroomt, is er een dreiging van morele of materiële ondergang. Als de lente in onze tuin wordt geboren, is het in elk opzicht het beste symbool van welvaart….

…Dromen over wat voor soort vuil of vuil dan ook, en erger nog als het omgeven is door groene en bloeiende planten in een tuin, geeft aan dat de omgeving waarin de dromer leeft slecht en ongepast is, en daarom is de dromer bedroefd. Het advies dat deze droom geeft, is dat de dromer de veranderingen moet aanbrengen. Dromen van vuile, bevlekte en smerige kleding is een waarschuwing om uit de buurt te blijven van slechte invloeden, besmettelijke patiënten of mensen die de dromer in gevaarlijke situaties kunnen betrekken als gevolg van de illegale activiteiten waaraan ze deelnemen. Dromen dat iemand iets vies naar je gooit, bijvoorbeeld modder of mest, suggereert dat hypocrieten of tegenstanders je proberen te schaden….

…Dromen dat je gelukkig en opgewekt bent en niet weet waarom je in zo’n bui bent, symboliseert zelfvoldoening vanwege je prestaties. Dromen dat je in een tuin bent waar rust heerst, suggereert dat je in vrede bent met jezelf en het geluk naar je lacht….

…Dromen dat je een boomgaard passeert die in bloei staat, vergezeld van je geliefde (vriendin, echtgenoot, moeder, kinderen) geeft aan dat je dromen zullen uitkomen, zolang het maar iets redelijk en haalbaar is om te bereiken. Dromen dat er in deze tuin een overvloed aan rijp fruit is, suggereert voldoening vanwege het geloof in wat je hebt gedaan, een beloning in de nabije toekomst die vrede en geluk in je huis zal brengen. Dromen dat je in een boomgaard bent en sommige dieren arriveren en beginnen met het eten van het fruit dat op de grond is gevallen, suggereert dat je verliest in geschillen en conflicten die op het punt staan ​​te gebeuren, omdat wat je beweert niet toebehoort aan u. Dromen dat je een rijpe vrucht van welke soort dan ook opraapt, is een teken van welvaart en veel successen. Dromen over een boomgaard vol wormen duidt op allerlei soorten problemen en beproevingen. Dromen dat je gevangen zit in een boomgaard duidt op liefde of zakelijke jaloezie en egoïsme van je rivalen. Het suggereert ook dat er thuis en in uw huwelijk problemen zijn of zullen zijn. Dromen dat je een kale boomgaard overweegt, dwz zonder fruit en met heel weinig loof, suggereert dat de mogelijkheden om te krijgen wat je verlangt schaars worden. Dromen dat de boomgaard midden in de winter bedekt is met gebladerte en groen, suggereert dat je niet meer aan je toekomst denkt vanwege de genoegens en het plezier dat je werkelijk ervaart, en dat zal een zeer moeilijk op te lossen situatie zijn. Dromen dat harde wind tegen planten en bomen in een boomgaard zwaait, suggereert dat je een onaangenaam bezoek zult hebben of dat je een ongewenste taak zult krijgen om te volbrengen….

…Dromen om een ​​gieter in de hand te hebben zonder deze te gebruiken, suggereert dat er in de nabije toekomst verliezen zullen zijn als bepaalde zaken niet worden gecontroleerd. Dromen over het besproeien van een tuin suggereert dat er vrede is rondom de dromer, ook al heeft de dromer misschien geen innerlijke vrede. Dromen over het water geven van groenten symboliseert roddels, laster en misverstanden….