Lamp

Het symboliseert externe hulp die nuttig kan zijn bij het zoeken naar oplossingen voor uw zorgen. Als de lampen tijdens de droom worden uitgeschakeld, kan dit erop wijzen dat u argumenten verliest of bepaalde pogingen niet doet.