Kudde

Als we in de stad wonen en geen professionele relatie met vee hebben, kan deze droom onze behoefte symboliseren om tot een groep te behoren en het zal nuttig zijn om in onszelf elk symptoom te analyseren dat te maken heeft met ons hulpeloos of eenzaam voelen.