Genegenheid

Genegenheid voelen duidt op eer en onderscheid. Belangrijke geldwinst.