Krabben

Degene die krabt, wil een ander pijn doen, terwijl de gewonde wordt benadeeld.