Boog

Besluiteloosheid in de liefde. Als de boog heel is, lossen we binnenkort enkele twijfels op. Als we het kapot zien, hebben we tijd nodig om ze op te lossen.