Lier

We zullen ons doel met moeite bereiken. Langzaam en wel.