Boer, boer

Het is een waarschuwing dat we afstand nemen van natuurlijke wetten. Als u aan het zaaien bent, geeft dit aan dat we ons moeten voorbereiden om kennis te verwerven die nuttig zal zijn bij ons werk. Als je aan het snoeien bent, betekent dit dat er veel overbodig is in ons.