Kano

Als u door kalm water zwemt, geeft dit aan dat wij ons bedrijf kunnen leiden. Als we ons in troebel water bevinden of de controle over de kano verliezen, kunnen moeilijkheden en problemen thuis en op het werk worden verwacht.