Karikatuur

Mensen plagen je en je zult kwaad lijden door je relaties.