Kaarten

Kaarten voor spel toont wantrouwen. Geografische kaarten geven reis en verplaatsing aan. Ansichtkaarten, leuk nieuws. Bezoek kaarten, een onbezonnenheid kan je pijn doen. Identiteit (kaart), geschil met de autoriteiten.