Gerst

Het wordt als een onschatbaar goed beschouwd. Het betekent dat rijkdom en een gelukkig werk eindigen. Rijkdom zal evenredig zijn met de hoeveelheid gerst, net als wat er met gerst gebeurt, in positieve of negatieve zin zal dat met onze rijkdom gebeuren. Dromen van gerst op het bed duidt op zwangerschap.