Borstel

Het duidt op onderwerping en ondergeschiktheid.