Bewaren

Er komt een periode van ontberingen en ontberingen aan.