Congreslid, politicus, politiek

Politici in een droom zien, duidt op hoop die niet zal worden gerealiseerd.