Gips

De pleister kondigt verdriet en zwaarte aan. Het hebben van een ledemaat in een pleister duidt op een risico op een ongeval.