Dapperheid

Onzekerheid in onze genegenheid. Angst voor een definitieve verbintenis.