Wees

Problemen met anderen leiden tot isolatie en eenzaamheid.