Lackey, dienaar, help

In de dromen waarin we onszelf omringd zien door lakeien, is het een voorteken dat we bezoek zullen ontvangen die ons zal vleien. Pas op voor vleiende vrienden.