Martelaar

Als we als martelaren verschijnen, duidt dit op een ernstig schuldcomplex. Als wij het zijn die anderen martelaren maken, geeft dat aan dat we niet willen worden gedomineerd.