Spotlijster

Het duidt op liefdevol geluk, tedere gevoelens, trouw en echtelijke harmonie.