Stem

Als we in dromen in een vreemde taal spreken, nodigt zo’n droom ons uit om onze taalkennis in het echte leven te bestuderen of uit te breiden. Als we stemmen horen zonder te begrijpen wat ze zeggen, weerspiegelt de droom de angst voor laster en roddels. De droom zou ook een belangrijke boodschap kunnen voorspellen die aan ons zal worden gegeven.