Beroerte

Dromen waarin u een beroerte krijgt, duiden meestal op geschillen en gebrek aan vrede die op een vreemde manier door uzelf zijn veroorzaakt.