God

Dromen om door God geholpen te worden, duidt erop dat de zaken en de zaken die worden afgehandeld niet goed gaan en nog een tijdje zo zullen blijven, vooral als de dromer slecht gedrag blijft vertonen, omdat overmoed in zichzelf zal leiden tot ernstige aandoeningen, verlies, enz. De traditie of dreams zegt dat de aanwezigheid van God in dromen gebruikelijk is bij mensen, die weten dat hun gedrag verkeerd is en op die manier blijven handelen, wat onbewust zelfverwijt is. Het komt echter zelden voor dat degenen die zich correct gedragen en niets over zichzelf te verwijten hebben, over God dromen. Dromen over God komt ook veel voor bij mensen met uitgesproken religieuze ideeën, wat niet gebeurt bij mensen met een ontwikkelde intellect. Dromen over God lijkt meer dan wat dan ook, een manier om jezelf de schuld te geven dat je niet correct handelt. Er zijn echter andere interpretaties: als een man ervan droomt naar God te kijken, dan duidt dat op ijdelheid, trots en ongegrond onbegrip voor zichzelf, dat wil zeggen dat hij zich overdreven belangrijk voelt wanneer hij met elk soort probleem wordt geconfronteerd. Een man die getrouwd is met een zeer religieuze vrouw die van God droomt, geeft aan dat hij probeert los te komen van de beperkingen van de vrouw (dit is een soort ontsnapping). Dromen dat God tegen je spreekt, is een waarschuwing dat alles mis zal gaan, inclusief gezondheidsproblemen, omdat het gedrag van de dromer niet correct is.