Manuscript

Dromen dat je een manuscript als het jouwe herkent, is een waarschuwing dat mensen die te kwader trouw handelen, zullen veranderen en gebruiken wat je hebt gezegd om je kwaad te doen met laster.