Regenboog

Misschien onthult deze droom een ​​onbewuste brug tussen verschillende bewustzijnstoestanden en ons verlangen naar transcendentie. Het wordt in ieder geval geïnterpreteerd als hoop na calamiteiten en goede toekomstperspectieven.