Duivel

Dromen over helse wezens wordt over het algemeen geïnterpreteerd als het onder ogen zien van irrationele verschrikkingen of schuldgevoelens die ons innerlijk knagen. Het is alsof de droom de vervormde weerspiegeling is van ons bewustzijn, met zijn echte of denkbeeldige angsten. Het kan ook de angst weerspiegelen die we hebben voor onze eigen zwakheden.