Lek

In dromen symboliseert water dat erdoorheen lekt waar het niet hoort, ongecontroleerde emoties en een achtergrond van emotionele problemen.