Aquamarijn

Het bezitten betekent echtelijk geluk en begrip. Het verlies ervan duidt op een gebroken hart.