Zoeken

Als we iets zoeken, voorspelt dit dat we moeilijkheden gemakkelijk zullen overwinnen. Als we iemand zoeken, weerspiegelt dat onze bezorgdheid over die persoon.