Podium, marionet, show, theater

Wat we vooral moeten analyseren, is wat er in de scène gebeurt. Als we toeschouwers zijn, onthult dat verlegenheid en achterdocht. Als we de scène regisseren die aangeeft dat we geneigd zijn anderen te domineren.