Kannen

Jug kondigt welvaart aan en hoe groter de hoeveelheid wijn die het bevat, hoe meer overvloed, succes en welvaart je zult hebben. Als het gevuld is met water, alcohol of olie, zullen we falen omdat we te ambitieus zijn.