Verlichting, licht

Licht symboliseert altijd kennis, openbaring en duidelijkheid. Als er goede verlichting in onze dromen is, duidt dat op vertrouwen in onszelf. Als het licht ons een gevoel van ongemak bezorgt, is dat een duidelijk gebrek aan vertrouwen in onszelf. Gevoelens van minderwaardigheid. Als er in het donker een flikkering is, een lichte vlek, dan betekent dat dat er hoop zal verschijnen. Als plotseling het lampje gaat branden. dat betekent dat we dingen zullen weten die verborgen waren. Als het uitgaat, is het tegenovergestelde waar.