Donder

Nieuws zal enige verwarring veroorzaken in de bedrijfsvoering en in familierelaties.