Pruik

Dromen over het gebruik van een pruik suggereert dat de dromer een aantal veranderingen zal ondergaan die waarschijnlijk tot slechte resultaten zullen leiden. Dromen over het verliezen van een pruik suggereert dat de dromer in het nadeel is van vijanden. Dromen dat andere mensen de pruik onnodig dragen, geeft aan dat vervalsing de dromer kan beïnvloeden.