Puppy

Geeft aan dat u zich zorgen maakt over een kind of uw toewijding aan kinderen. Als de pup verdwaald is, betekent dit dat u bang bent om zich terug te trekken of geen goede oplossing te vinden voor generatieconflicten. Sommige auteurs suggereren dat het kopen van een puppy in een droom symboliseert dat je zwanger wordt.