Pad

Een smalle, bochtige weg zorgt voor problemen en onvoorziene gebeurtenissen op het werk. Een recht pad betekent vreugde en voorspoed.