Schoenen

Nieuwe schoenen, winst. Verloren schoenen, onontkoombare armoede. Oude schoenen, armoede voor degene die ze gebruikt.